تبلیغات
وبلاگ من - الگوریتم مسیریابی تطبیقی جدید در شبکه بر روی تراشه

وبلاگ من

چکیده

شبکه بر روی تراشه  معماری نسبتا جدیدی است که به علت ناکارآمدی معماری گذرگاه مشترک در سیستم بر روی تراشه  اخیرا بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. بهینگی در مصرف انرژی یکی از نگرانی های طراحی شبکه بر روی تراشه است. میزان تاخیر الگوریتم های مسیریابی  در مصرف انرژی شبکه نقش به سزایی دارند. در این مقاله الگوریتم مسیریابی تطبیقی  جدیدی مبتنی بر ارسال بسته ها از طریق انتخاب تصادفی کانال خروجی معرفی و سپس میزان تاخیر، کارایی و مصرف انرژی آن با شش الگوریتم مسیریابی دیگر از طریق شبیه سازی اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

شبکه بر روی تراشه،  الگوریتم مسیریابی،تطبیقی ، تاخیر، کارایی، مصرف انرژی.


 1- مقدمه

طبق قانون مور به طور کلی پیچیدگی سیستم ها تقریبا هر دو سال یکبار، دو برابر می شود، به عبارت دیگر پارامترهایی نظیر تعداد ترانزیستورها در یک تراشه، فرکانس کلاک، میزان حافظه وغیره هر دو سال، دو برابر می شود. همچنین قدرت پردازش پردازنده ها به صورت نمایی در حال افزایش است. اما رفته رفته با رسیدن به حد بالای انتقال اطلاعات، برای رسیدن به سرعت بیشتر به فکر استفاده از پردازنده های موازی افتاده ایم. لذا برای رسیدن به سرعت بیشتر به جای رسیدن به تکنولوژی بهتر، به استفاده از معماری بهتر می پردازند.

ایده طراحی سیستم بر روی تراشه از آنجا مطرح شد که با افزایش دانش فشرده سازی تا حد امکان بلوک های یک مدار را که روی یک برد مدار چاپی وجود داشت، در داخل یک تراشه مجتمع کنند. این معماری مزایایی از قبیل کاهش توان مصرفی، مقاومت بیشتر در برابر نویز محیطی، کوتاهتر شدن زمان طراحی و کوچکتر شدن حجم مدار و غیره را در بر داشت.[1,2].

اما امروزه با پیشرفت سریع صنعت نیمه هادی ها، شمار واحدهای قابل پیاده سازی در یک سیستم بر روی تراشه افزایش یافته است. این روند رو به رشد امکان انجام پردازش موازی را در یک تراشه فراهم کرده است. با توجه به عدم کارایی گذرگاه های میان ارتباطی مورد استفاده در سیستم بر روی تراشه ها، برای تعداد زیاد پردازنده ها، در اوایل دهه ی جاری موضوع شبکه بر روی تراشه یا NoC مطرح شد و مورد توجه محققین قرار گرفت.

در این مقاله سعی بر آن است که با معرفی یک الگوریتم مسیریابی جدید میزان تاخیر شبکه و در نتیجه انرژی مصرفی شبکه بر روی تراشه را کاهش دهیم. در بخش دوم به معرفی شبکه بر تراشه خواهیم پرداخت. در بخش سوم به معرفی الگوریتم های مسیریابی موجود می پردازیم. در بخش چهارم الگوریتم مسیریابی تطبیقی جدید را معرفی خواهیم کرد. در بخش پنجم محیط شبیه سازی و نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم های فوق بیان شده است. در بخش ششم، در نهایت نتایج کارهای انجام شده به صورت خلاصه بیان شده است.


2- معرفی شبکه بر روی تراشه

در شکل1 معماری یک شبکه بر روی تراشه نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود، یک NoC به طور ساده از لینک ها و گره ها تشکیل شده و هر گره از یک عنصر پردازشی  و یک مسیریاب تشکیل شده است[3,4].

گراف تشکیل شده از اتصال گره ها در طراحی شبکه، همبندی شبکه را مشخص می کند. گره ها به هر صورت دلخواهی میتوانند متصل شوند که از این بین، مهمترین همبندی های موجود عبارتند از: توری دو بعدی، حلقه، توری مدور و غیره اشاره کرد. در بین این همبندی ها، همبندی توری با توجه به ساختار ساده و قابلیت پیاده سازی آسان آن، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است

در شبکه های NoC برای رسیدن از یک گره به گره دیگر، چندین مسیر مختلف وجود دارد. بنابراین باید الگوریتمی وجود داشته باشد تا به وسیله آن بتوان مسیر رسیدن به مقصد را بدست آورد که به آن الگوریتم مسیریابی گفته می شود. تقسیم بندی های مختلفی نیز روی آنها انجام شده است. معمولاٌ سه معیار: محل تصمیم گیری در مورد مسیر، چگونگی مشخص نمودن مسیر و میزان اهمیت طول مسیر برای تقسیم بندی این الگوریتم ها به کار برده می شود[5]. 

 


شکل (1): معماری یک شبکه بر روی تراشه [1]

براساس محل تصمیم گیری در مورد مسیر، الگوریتم های مسیریابی به دو دسته مسیریابی مبدا و مسیریابی توزیع شده تقسیم می شوند. در نوع اول، مسیر در مبدأ مشخص می شود و تمام اطلاعات مربوط به آن در بخش سرآیند بسته قرار داده می شود. در حالی که در الگوریتم های مسیریابی توزیع شده، در طول مسیر در مورد ادامه آن تصمیم گیری می شود. بنابراین در بخش سرآیند بسته کافی است آدرس مقصد قرار داده شود. در این روش در صورت بسته بودن مسیر امکان تعویض آن وجود دارد.

بر اساس چگونگی تعیین مسیر، الگوریتم های مسیریابی به دو دسته تطبیقی و قطعی تقسیم بندی می شوند. در الگوریتم های قطعی، تصمیم گیری فقط بر اساس آدرس مبدا و مقصد انجام می شود، بنابراین تمام بسته هایی که دارای آدرس مبدأ و مقصد یکسان هستند، از مسیر یکسانی عبور می کنند. اما در الگوریتم های تطبیقی، علاوه بر آدرس مبدأ و مقصد، ترافیک لحظه ای شبکه نیز در تعیین مسیر مؤثر است و اگر ترافیک مسیر زیاد باشد، امکان تغییر مسیر و استفاده از مسیرهای خلوت تر وجود دارد. بنابراین بسته هایی که دارای مبدأ و مقصد مشترکی هستند، ممکن است از مسیرهای متفاوتی با تأخیرهای متفاوت برای انتقال، استفاده کنند. در این دسته از الگوریتم ها امکان وقوع بن بست و سردرگمی هم وجود دارد[6].

بر اساس طول مسیر، الگوریتم های مسیریابی به دو دستة کمینه و غیر کمینه تقسیم میشوند. در نوع اول همیشه از کوتاهترین مسیرها استفاده می شود، ولی در الگوریتم های غیرکمینه، شرط استفاده از کوتاهترین مسیر الزامی نیست و می توان جهت کاهش تأخیر دریافت بسته ها از مسیرهای طولانی تر نیز استفاده کرد. در مسیریابی توزیع شده، در گره مبدا فقط آدرس مقصد مشخص می شود و در بخش سرآیند بسته قرار می گیرد. در حین حرکت بسته، در هر گره به صورت مجزا در مورد نحوه ادامه مسیر تصمیم گیری می شود.

در مسیر حرکت بسته اگر بافرهای گره  های بعدی که باید گیرنده بسته باشند، پر باشند، بسته نمی تواند به مسیر خود ادامه دهد و برای همیشه از حرکت باز می ایستد که به آن بن بست می گویند. به تعبیری بن بست در شبکه هنگامی رخ می دهد که تعدادی از منابع شبکه به صورت چرخشی در انتظار یکدیگر باشند[5].

اگر از الگوریتم مسیریابی غیر کمینه استفاده کنیم برای رسیدن از مبدا به مقصد، مسیرهای بیشتری نسبت به مسیریابی کمینه وجود دارد که می تواند موجب سردرگمی بسته شود، بدین معنی که بسته در اطراف گره مقصد در گردش است ولی به گره مقصد نمی رسد. این مشکل می تواند با توجه به شرایط شبکه از بین برود. اگر منابع لازم برای ارسال بسته به علت ترافیک شدید شبکه در خدمت بسته های دیگر باشد، بسته نمی تواند عبور کند و برای همیشه در یک نقطه می ایستد به این حالت می گویند قحطی زدگی [7].


3- کارهای گذشته

در سالهای گذشته محققین سعی بر ایجاد الگوریتم های مسیریابی با حداکثر کارایی برای شبکه بر روی تراشه داشته اند. در این بخش به معرفی این الگوریتم های مسیریابی می پردازیم.


3-1- الگوریتم مسیریابی XY

در مسیریابی قطعی ، مسیر بسته ها بین مبدا و مقصد به صورت قطعی است و تغییر نمی کند. در این روش مسیر مربوط به مسیریابی قبل از ارسال بسته ها به شبکه تعیین می گردد. بسیاری از شبکه ها با این مسیریابی سازگار هستند، زیرا پیاده سازی آن آسان و ارزان است. سوییچ ها در این مسیریابی به آسانی پیاده سازی می شوند. یک مثال از مسیریابی قطعی ، مسیریابی XY است. استراتژی مسیریابی XY می تواند در همبندی مش دوبعدی منظم به کار برده شود. موقعیت گره های مش و مولفه های شبکه به وسیله مختصات شان توضیح داده خواهد شد. مختصات X برای جهت افقی و مختصات Y برای جهت عمودی است. در انتخاب خروجی XY بسته ها ابتدا در بعد X پیش می روند یا مسیردهی می شوند و سپس در بعد Y مسیردهی می شوند[5].


3-2- الگوریتم مسیریابی West First

هدف از این الگوریتم این است که گره هایی که در سمت غرب مش قرار دارند اولویت بیشتری نسبت به بقیه دارند. در این الگوریتم هنگامی که مختصات X مبدا از مختصات X مقصد بزرگتر باشد، در این صورت بسته به همان روش XY مسیریابی می شوند و اگر مختصات X گره مبدا از مختصات X گره مقصد کوچکتر باشد در این صورت بسته ها به صورت توافقی در جهات شرق ، شمال یا جنوب هدایت می شود. زمان کل برای انتقال یک بسته در الگوریتم توافقی کاهش داده می شود، چرا که هنگامی که به یک حال بلوکه می رسیم و نمی توانیم به سمت آن گره حرکت کنیم، توافقی به یک مسیر دیگری حرکت می کنیم[5].


3-3- الگوریتم مسیریابی North Last

هدف از این الگوریتم این است که گره هایی که در سمت شمال مش قرار دارند اولویت کمتری نسبت به بقیه دارند. در این الگوریتم هنگامی که مختصات Y مبدا از مختصات Y مقصد بزرگتر باشد، در این صورت بسته به همان روش XY مسیریابی می شوند و اگر مختصات Y گره مبدا از مختصات Y گره مقصد کوچکتر باشد در این صورت بسته ها به صورت توافقی در جهات غرب ، جنوب یا شرق هدایت می شود[5].


3-4- الگوریتم مسیریابی Negative First

هدف این الگوریتم این است که گره هایی که در سمت جنوب و غرب مش قرار دارند اولویت بیشتری نسبت به بقیه گره ها دارند. در این الگوریتم بسته ها در جهت منفی شمال یا غرب حرکت می کنند. اگر مختصات X گره مبدا از مختصات X گره مقصد بزرگتر و مختصات Y گره مبدا از مختصات Y گره مقصد کوچکتر و یا برعکس  باشد، در این صورت بسته ها به صورت معین مسیریابی می شود این الگوریتم از بن بست و گرسنگی محفوظ است[6].


3-5- الگوریتم مسیریابی Odd Even

الگوریتم Odd-Even یکی دیگر از الگوریتم های تطبیقی می باشد که مبتنی بر مدل چرخشی عمل می نماید این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم های مسیریابی تطبیقی دیگری که از کانال مجازی استفاده نمی کنند، دارای قابلیت تطبیق پذیری بیشتری بوده و سربار کمی دارد. 

این الگوریتم نیز همانند دیگر الگوریتم ها، برای اجتناب از بروز بن بست، یک سری محدودیت ها را در انجام چرخش ها اعمال می کند. در OE با ایجاد محدودیت در مکانهایی که بعضی چرخش ها می توانند اتفاق بیافتند از بروز انتظار چرخ های ممانعت به عمل می آید تا بدین ترتیب از بن بست اجتناب شود. بنابراین در این مدل هیچ یک از چرخشها حذف نمی شود. این باعث می شود که درجه تطبیق پذیر بودن این الگوریتم نسبت به الگوریتم های پیشین بسیار بیشتر باشد.

به طور کلی در OE دو قاعده اصلی وجود دارد:

قاعده یک: در هر گره واقع شده در یک ستون زوج هیچ بسته ای مجاز نیست چرخش از شرق به شمال و چرخش از شرق به جنوب انجام دهد.

قاعده دو: در هر گره واقع شده در یک ستون فرد هیچ بسته ای که چرخش از جنوب به غرب و چرخش از شمال به غرب انجام داشته باشد.

اثبات شده که هر الگوریتم مسیریابی که از قواعد OE استفاده نماید عاری از بن بست خواهد بود[7].


3-6- الگوریتم مسیریابی DyAD

ایده الگوریتم مسیریابی DyAD این است که در ترافیک پایین در مد قطعی کار کند تا تاخیر کمتری داشته باشد و هر گاه که ازدحام شبکه از یک حد معین بالاتر رفت، مسیریابی در مد وفقی انجام شود. بر طبق آخرین گزارشها الگوریتم وفقی Odd-Even نسبت به سایر الگوریتم های وفقی ارائه شده دارای کارایی بهتری می باشد. یکی دیگر از دلایل استفاده از این الگوریتم این است که تمامی الگوریتم های توسعه یافته بر اساس Odd-Even عاری از بن بست بوده و دارای درجه وفقیت بسیار بالاتری نسبت به دیگر الگوریتم ها می باشند. هنگامی که لازم باشد تا بسته را در مد قطعی مسیردهی کنیم، همان الگوریتم Odd-Even را می توان به گونه ای تغییر داد که بصورت قطعی عمل کند. این کار نیز با حذف خواص وفقی این الگوریتم به سادگی امکانپذیر می باشد. این الگوریتم قطعی را DyAD می نامیم. 

بدین دلیل در مد قطعی از این روش استفاده می شود که اولا مبتنی بر Odd-Even بوده و عاری از بن بست است، ثانیا بدلیل سازگاری با Odd-Even برای پیاده سازی مسیریاب آن دیگر نیازی به استفاده از تجهیزات اضافی وجود ندارد، زیرا این الگوریتم مبتنی بر همان قواعد Odd-Even می باشد و تمام تجهیزات لازم جهت پشتیبانی از آن قبلا برای Odd-Even استفاده شده است. بنابراین هم در زمان کم ازدحام بودن شبکه و هم در زمان ازدحام بالا کارآیی شبکه افزایش می یابد. چراکه این الگوریتم هم از مزایای الگوریتم های قطعی و هم از مزایای الگوریتم Odd-Even استفاده می کند که دارای درجه وفقیت مناسبی می باشد و برای پیاده سازی آن نیز، نیازی به سخت افزار اضافی نمی باشد[8].


4- معرفی الگوریتم مسیریابی تطبیقی جدید

در این قسمت، با الهام از الگوریتمهای معرفی شده در بخش 2 به معرفی یک الگوریتم تطبیقی جدید با نام الگوریتم مسیریابی مسیر تصادفی یا RPRA ، برای مسیریابی در NoC می پردازیم. اگر بتوانیم در الگوریتم مسیریابی XY به گونه ای عمل کنیم که در هنگام قرار گرفتن در یک گره تصمیم گیری برای انتخاب مسیر ارسال بسته بر پایه مقایسه دو پارامتر X یا Y باشد، آنگاه بطور موثری میزان تاخیر شبکه کاهش می یابد[11]. 

تصمیم گیری برای حرکت بر مبنای هر دو پارامتر X و Y در یک گره، تعداد تصمیم گیری های تا رسیدن به مقصد را کاهش داده و تاثیر مثبتی بر روی تاخیر شبکه دارد. به این معنا که به جای چهار حالت، تمام حالات ممکن بین دو گره در شبکه که شامل هشت حالت مختلف است، را مورد بررسی قرار دهیم. اساس کار الگوریتم مسیریابی تطبیقی در شکل 2 نشان داده شده است. 

این الگوریتم نیز همانند XY از نوع آزاد از بن بست است. روش کار این الگوریتم شبیه به الگوریتم مسیریابی  XY اما با کمی تفاوت می باشد. به عنوان مثال برای مسیریابی بسته اطلاعاتی در یک گره در صورتی که مختصات X مقصد بزرگتر از X گره فعلی باشد و همچنین مختصات Y گره مقصد کوچکتر از Y فعلی باشد، دو حالت امکان پذیر است 

بسته  اطلاعاتی ابتدا به سمت بالا (شمال) و سپس به سمت راست (شرق) ارسال می گردد.

بسته اطلاعاتی ابتدا به سمت راست (شرق) و سپس به سمت بالا (شمال) ارسال می شود.

انتخاب یکی از این دو حالت به صورت تصادفی خواهد. ای کار باعث خواهد شد تا ترافیک در سطح شبکه توزیع شود. لازم به ذکر است که در اینجا هر دو مقایسه در یک گره صورت می گیرد.


شکل (2): نحوه عملکرد الگوریتم مسیریابی تطبیقی جدید


5- نتایج شبیه سازی الگوریتم مسیریابی

در این قسمت به ارزیابی الگوریتم های معرفی شده در بخش های قبل می پردازیم.


5-1- معرفی محیط شبیه سازی

 این شبیه سازی ها در محیط نرم افزار  [13]Noxim انجام شده است. این شبیه ساز بر خلاف شبیه سازهای دیگر در زمینه شبکه به صورت اختصاصی برای کار بر روی NoC طراحی شده است. شبیه ساز فوق یک نرم افزار متن باز و تحت سیستم عامل لینوکس می باشد. یکی از امکانات این نرم افزار شبیه ساز، قابلیت تعریف و ایجاد الگوریتم های مسیریابی در متن برنامه است.

شبیه سازی در یک شبکه بر روی تراشه از نوع مش با اندازه 8×8 انجام شده است. هر عنصر پردازشی بسته هایی با اندازه 8 فلیت تولید و در شبکه تزریق می کند. اندازه بافر هر کانال مجازی برابر 4 می باشد استراتژی انتخاب مسیر از نوع [12]Neighbors-on-Path و تعداد دفعات اجرای شبیه سازی 40000 سیکل می باشد.


5-2- ارزیابی تحت ترافیک تصادفی 

در مدل ترافیکی تصادفی هر عنصر پردازشی می تواند بسته خود را با احتمال مساوی به هر عنصر پردازشی دیگر ارسال کند. به عبارت دیگر در این مدل احتمال اینکه مقصد یک بسته یک گره خاص باشد، با سایر گره ها برابر است.

نتایج حاصل از بررسی حداکثر میزان تاخیر در الگوریتم های مسیریابی مذکور، در شکل (3) قابل مشاهده است. در نمودار این شکل محور افقی نشان دهنده نرخ تولید بسته ها توسط عناصر پردازشی شبکه و محور عمودی، حداکثر میزان تاخیر می باشد. از مقایسه فوق این نکته برآورد می شود که میزان تاخیر برای الگوریتم مسیریابی تطبیقی جدید، کمتر از الگوریتم های قطعی و نیمه تطبیقی دیگر می باشد

 

شکل (3): مقابسه الگوریتم های مسیریابی از نظر تاخیر در مدل ترافیکی تصادفی

از پارامترهای دیگری که به بررسی آن پرداخته شد، کارایی شبکه می باشد، که نتایج حاصل در شکل (4) ذکر شده است. در نمودار این شکل محور افقی نشان دهنده نرخ تولید بسته ها توسط عناصر پردازشی شبکه و محور عمودی، میزان کارایی شبکه می باشد. این مقایسه به خوبی بیانگر این واقعیت است که  که میزان کارایی الگوریتم مسیریابی تطبیقی جدید به مراتب بهتر از الگوریتم های دیگر می باشد.

 

شکل (4): مقایسه الگوریتم های مسیریابی از نظر کارایی در مدل ترافیکی تصادفی

آخرین پارامتری که مورد بررسی قرار گرفته است میزان کل انرژی مصرف شده الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم ها می باشد. شکل (5) نمایانگر نتایج حاصل از این بررسی است. در نمودار این شکل محور افقی نشان دهنده نرخ تولید بسته ها توسط عناصر پردازشی شبکه و محور عمودی، میزان مصرف انرژی شبکه می باشد. همانطور که انتظار می رفت میزان کل انرژی در الگوریتم مسیریابی جدید کمتر از سایر الگوریتم ها می باشد.

 

شکل (5): مقایسه الگوریتم های مسیریابی از نظر توان در مدل ترافیکی تصادفی


6- نتیجه

یکی از مسائل مطرح در مورد شبکه های روی تراشه و یا به اختصار NoC، سرعت انتقال بسته های اطلاعاتی است. انتخاب الگوریتم مسیریابی مناسب از جمله عواملی است که تاثیر مستقیم در این امر دارد. 

همانطور که در بخش 4 مشاهد شد نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم مسیریابی تطبیقی جدید به مراتب بهتر از نتایج حاصل از الگوریتم های مسیریابی قطعی و نیمه تطبیقی موجود می باشد. با دقت بر روی شکل های 3 تا 8 می توان به این مهم پی برد که انتخاب یک الگوریتم سریع و بهینه، تا چه اندازه می توناد در افزایش کارایی یک NoC موثر باشد.منبع: http://silverlights.blogsky.com

نظرات() 
KennithJuicy
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:39 ب.ظ
Hello. I see that you don't update your blog too often. I know that writing posts
is boring and time consuming. But did you know that there is a tool that
allows you to create new posts using existing content (from article directories or other pages from your niche)?
And it does it very well. The new articles are unique and pass the copyscape
test. Search in google and try: miftolo's tools
XTomoko
پنجشنبه 1 شهریور 1397 11:04 ق.ظ
Hi admin. It was hard to find this site in google. It's not even in top 10.
You should focus on hq links from high authority websites in your niche.
I know of a very effective free method to get high quality links and instant traffic.
The best thing about this method is that you start getting traffic right away.
For more details search in google for: masitsu's tricks
placer 20000 euros,
شنبه 5 خرداد 1397 08:33 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on الگوریتم.
Regards
acheter des bitcoins ip;ou acheter de la cryptomonnaie;ou trouver des bitcoins;acheter des bitcoins sur la plateforme;quel site pour acheter du bitcoin;comment acheter des bitcoins;acheter 1 bitcoin;acheter 5 bitcoins;acheter de l'ethereum;acheter 1 liteco
جمعه 4 خرداد 1397 06:37 ق.ظ
I am in fact glad to glance at this blog posts which includes lots of useful data, thanks
for providing these kinds of statistics.
ou placer 100000 euros;placer 100000 euros;quel placement choisir avec 100000 euros;
چهارشنبه 2 خرداد 1397 06:20 ب.ظ
Peculiar article, totally what I wanted to find.
portefeuille bitcoin;avoir des bitcoins en ligne;un portefeuille bitcoin;ogea sécurisé;avoir des bitcoins sur internet;comment acheter des bitcoins sans plateforme;ou stocker ses bitcoins;comment securiser son investissement bitcoin;mettre a l'abri ses bit
سه شنبه 1 خرداد 1397 02:22 ب.ظ
Hey there! I've been reading your blog for some time now and finally got the bravery
to go ahead and give you a shout out from Porter Tx!
Just wanted to mention keep up the fantastic job!
comment acheter des bitcoins en ligne;acheter des bitcoins;achat bitcoin;acheter des ethereum;achat ethereum;plateforme pour acheter des bitcoins;faire un investissement bitcoin;investir dans le bitcoin;acheter 1 bitcoin;
سه شنبه 1 خرداد 1397 12:04 ب.ظ
It's awesome to go to see this web page and reading the views of all colleagues
on the topic of this article, while I am also eager of getting knowledge.
quel investissement choisir;investir 15000 euros;15000 euros a placer;comment investir 10000 euros;placer son argent;comment bien investir 5000 euros;5000 euros a ne pas investir;les investissment a ne pas faire;les investissement du moment;site d'investis
سه شنبه 1 خرداد 1397 11:28 ق.ظ
If some one needs to be updated with most recent technologies after that he must be visit this web page and be up to date everyday.
Cialis canada
جمعه 17 فروردین 1397 11:07 ب.ظ

Regards. Quite a lot of posts.

best generic drugs cialis generic cialis in vietnam cialis tablets australia generic cialis at the pharmacy click here cialis daily uk acheter du cialis a geneve how do cialis pills work cialis taglich 5 mg cialis pharmacie en ligne usa cialis online
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 09:03 ب.ظ

Whoa quite a lot of valuable info.
buy cialis online legal female cialis no prescription cialis 30 day sample only best offers 100mg cialis cialis wir preise viagra vs cialis generico cialis mexico cialis wir preise cialis professional yohimbe comprar cialis 10 espa241a
Berniece
جمعه 17 آذر 1396 10:37 ب.ظ
I'm gone to say to my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to get updated from newest news update.
What causes burning pain in Achilles tendon?
چهارشنبه 15 شهریور 1396 04:06 ق.ظ
You actually make it appear really easy together with your
presentation however I in finding this matter to be actually
something that I feel I would never understand. It kind of
feels too complex and extremely extensive for me. I am
looking ahead in your next publish, I will try to get the cling
of it!
How long do you grow during puberty?
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:24 ب.ظ
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site
is magnificent, let alone the content!
How do you grow?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:33 ب.ظ
I have read a few good stuff here. Certainly price bookmarking
for revisiting. I wonder how much attempt you set to
make the sort of magnificent informative site.
dimplekakudji.hatenablog.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:34 ق.ظ
Good way of describing, and nice piece of writing to obtain information regarding my
presentation subject, which i am going to deliver in institution of
higher education.
Gayle
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:37 ب.ظ
This is very fascinating, You are an excessively
skilled blogger. I've joined your feed and look ahead to looking for extra of your excellent post.
Additionally, I have shared your web site in my social networks
celinemadre.wordpress.com
جمعه 6 مرداد 1396 10:03 ب.ظ
It is appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I've read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions.
Perhaps you could write next articles referring to this article.
I desire to read even more things about it!
std testing near me
یکشنبه 4 تیر 1396 11:38 ب.ظ
چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا
واقعا نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این مشکل خود را با جهش
در مفروضات و شما خواهد را سادگی به کمک پر همه کسانی شکاف.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من
را مطمئنا بود تحت تاثیر قرار داد.
Taren
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:09 ب.ظ
Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I'm inspired!

Very helpful information particularly the remaining section :) I care for such information a lot.

I was seeking this particular info for a long time.
Thanks and good luck.
محمد
جمعه 22 اردیبهشت 1396 02:01 ق.ظ
سلام.
من دوست دارم کار کردن با noxim یاد بگیرم.
و نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه هفته دیگه ام ارائه باید بدم...
اما هرچقدر میگردم که آموزشی پیدا کنم پیدا نمیشه.پیدا ام میشه خیلی دستو پا شکستس متوجه نمیشه آدم.
ارائه من پیاده سازی الگوریتم wormhole اما الگوریتمشو من پیدا نمیکنم.
ممنون میشم کمکم کنین.!!!!!!!!!
محمد
جمعه 22 اردیبهشت 1396 01:34 ق.ظ
سلام.
من دوست دارم کار کردن با noxim یاد بگیرم.
و نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه هفته دیگه ام ارائه باید بدم...
اما هرچقدر میگردم که آموزشی پیدا کنم پیدا نمیشه.پیدا ام میشه خیلی دستو پا شکستس متوجه نمیشه آدم.
ارائه من پیاده سازی الگوریتم wormhole اما الگوریتمشو من پیدا نمیکنم.
ممنون میشم کمکم کنین.!!!!!!!!!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:55 ق.ظ
Hey there would you mind letting me know which web host you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different web
browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
Many thanks, I appreciate it!
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 10:06 ب.ظ
Wow! This blog looks just like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!
خانی
شنبه 22 آبان 1395 10:59 ق.ظ
سلام خیلی ممنونم از متن خوبتون من ارشد شبه هستم و پایاننامه من در مورد الگوریتم بهینه در شبکه های سه بعدی است خیلی تا حالا مطالب جمع کردم ولی نهایت لطف شما میشه که کمکم کنید که دقیقا الگوریتم های روی شبکه کدامند و هر کدام به چه شکل عمل می کنند ممنونم
بهنام
دوشنبه 26 مرداد 1394 08:36 ب.ظ
سلام موضوع تحقیق من مسیریابی تحمل پذیری اشکال در شبکه های میان ارتباطی میباشد میشه راهنمایی کنید
هدی
سه شنبه 2 دی 1393 12:51 ب.ظ
سلام
مطابتون جالبه میشه لطفآ متن انگلیسی را برام ارسال کنید
پژمان
چهارشنبه 21 اسفند 1392 10:28 ق.ظ
سلام اقا حامد خسته نباشی.من موضوع پروژم در مورد مسیریابی درشبکه روی تراشس اگه مطالبی داری بفرست رو ایمیلم.ممنون
مریم
چهارشنبه 9 بهمن 1392 07:14 ب.ظ
سلام. خیلی وبلاگ خوبی دارین. من میخوام راجع به تاخیر توی noc کار کنم. البته موضوعیه که استاد راهنمام داده. یعنی منم باید الگوریتمهای مختلف مسیریابی رو بررسی کنم و یه الگوریتم دیگه ارائه بدم یا اینکه تاخیر راجع به چیزهای دیگه ای هم در شبکه بر روی تراشه میشه؟
پاسخ حامد اولیاء : با سلام
تاخیر میتونه با الگوریتم مسیریابی، با روترهایی که هر المنت شبکه روی تراشه بهش متصل شده و حتی الگوریتم نگاشت کم و زیاد بشه. برای الگوریتمهای مسیریابی، تاخیر، پارامتر بسیار مهمیه. برای الگوریتمهای نگاشت هزینه ارتباطی، و انرژی مصرفی پارامترهای مهمی هستند. اگر شما بخواین روی نگاشت کار کنید من میتونم کمکتون کنم. ولی در زمینه مسیریابی زیاد کار نکردم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :